Kaip susikūrė asociacija „Nacionalinis interesas?

pradžia

O kas, jei ne mes? Būtent su šia mintimi, pirmą kartą 2015 m vasarą, susitiko būsimi asociacijos „Nacionalinis interesas“ steigėjai. Tiesa, tuomet niekas net negalvojo, kad pilietinis sąjūdis virs organizacija. Įvairių socialinių grupių piliečiai susėdo prie bendro stalo, aptarti kaip pasipriešinti Lietuvai grasinančiai nekontroliuojamai migracijai.

Per išorines ES sienas tuomet jau plūdo nelegalių migrantų minios, o mūsų šalies politikai net „nematė“ jokios grėsmės, nepaisant to, kad jau buvo žinoma, jog Briuselis neišvengiamai vers mus priimti migrantus. Taip pat buvo žinoma, kad absoliuti dauguma plūstančių migrantų nėra jokie pabėgėliai, o tėra ekonominiai migrantai ir jų perkėlimas į Lietuvą būtų nepageidautinas nei mums, nei jiems patiems.

Todėl, iš politikų nematydami tuometinėje situacijoje sveiko proto, geros valios ir siekio užtikrintai ginti Lietuvos nacionalinius interesus, susirinkusieji susibūrė į neformalų komitetą, pavadinimu „Visuomeninis komitetas prieš priverstinę migraciją“. Šis pilietinio sąjūdžio principu veikiantis komitetas ne tik parengė peticiją prieš prievartinį migrantų perkėlimą į Lietuvą, kurią pasirašė per 30 tūkst. žmonių, bet ir rado būdų tiesiogiai pasiekti politikus, atsakingus už sprendimų dėl migracijos priėmimą, kas neabejotinai turėjo įtakos bent sušvelninant pradžioje ypatingai pavojingus Lietuvai siūlymus dėl migrantų perkėlimo. Taip pat viešos visuomeninio komiteto surengtos protesto akcijos valdžiai aiškiai parodė, kokios vyrauja visuomenės nuotaikos.

Akivaizdu, kad darbo metu natūraliai besiplečiant prie komiteto iniciatyvų prisijungiančių neabejingų piliečių ratui, išryškėjo ir daugiau klausimų, kuriems kelti ir spręsti reikia nuolat aktyviai veikiančio pilietinio junginio. Juk jokie sisteminiai, iš biudžeto finansuojamų partijų politikai, jokia stambioji žiniasklaida ir jokios užsienio rėmėjų lėšomis finansuojamos „nevyriausybinės“ organizacijos nelaikys Lietuvos piliečių problemų savo prioritetu. Tik patys piliečiai, aktyviai ginantys savo interesus, dalyvaujantys visuomeninėje veikloje, drąsiai keliantys „nepatogius“ klausimus, gali būti išgirsti, o į jų norus atsižvelgiama.

Taip ir gimė neabejingų ir pilietiškų žmonių asociacijos „Nacionalinis interesas“ idėja. Į asociacijos vertybių sistemą įtraukti tokie klausimai: Lietuvos nepriklausomybės stiprinimas, tautos kultūrinio identiteto išsaugojimas, milžiniškos socialinės atskirties mažinimas ir socialinio teisingumo užtikrinimas, sveikos aplinkos idėjų diegimas, šeimos vertybių puoselėjimas. Asociacijos vertybės ir siekiai plačiau išdėstyti čia.

„Nacionalinis interesas“ – asociacija, veikianti narių tarpusavio pagarbos principu ir dėl bendrų tikslų galutinai įgavo organizacijos statusą 2015 metų gruodį.

Parašykite komentarą

Op