Ideologinė konferencija „Fortress Europe“ (Europos tvirtovė) Prahoje

Gegužės 13 dieną įvyko Europos antiimigracinių judėjimų suvažiavimas. Lietuvą atstovavo asociacija Nacionalinis Interesas.

Antras Vokietijos Pegidos palaikomas tarptautinis renginys jo dalyvaujančių buvo sutiktas labai šiltai. Dalyvavo virš 100 užsienio svečių ir čekų parlamentinės partijos „Ušvit“ (Aušra) atstovų. Tai žymiai daugiau nei pirmame susitikime Prahoje š.m. sausio 16 d. Suvažiavimas įvyko Čekijos Žemesniųjų rūmų vienoje puošnioje posėdžių salėje. Buvo platus užsienio delegacijų spektras. Šios šalys atsiuntė atstovus: Vokietija,
Anglija, Prancūzija, Ispanija, Italija, Olandija, Airija, Lenkija, Vengrija, Čekija, Bulgarija, Estija, Izraelis ir, žinoma, Lietuva.

Vokietiją atstovavo šio judėjimo „varomasis variklis“, masinę paramą šalyje turinčios Pegidos steigėja Tatjana Festerling. Ji ir pasakė pagrindinę kalbą, kurioje labai pasidžiaugė „Fortress Europe“ tarptautine plėtra. Jai atrodė, kad toks renginys puikiai parodo naujosios besiformuojančios Europos (tėvynių Europos) teigiamus bruožus – konstruktyvus susikalbėjimas, darna, pasiaukojimo dvasia, nacionalinių konfliktų pašalinimas vardan aiškiai suvokiamų bendrų interesų. Jos mintis palaikė gausus būrys čekų atstovų/kalbėtojų, kurie gali džiaugtis nemenku (9 seimo narių) parlamentiniu atstovavimu, kas ir sudarė palankias sąlygas finansuoti bei organizuoti šį platų renginį.

Lenkijos delegaciją sudarė keturi asmenys, tarp kurių figūravo Ruch Narodowy vienas iš vadų, Jerzy Kenig. Šalia jo sėdėti renginyje teko ir Nacionalinio Intereso (toliau NI) atstovui. Š.m. tarptautinėje vasario 6 d. akcijoje Ruch Narodowy pavyko suburti 10 000 rėmėjų demonstracijoje Varšuvoje, per kurią kalbą pasakė ponia Festerling.

Su J. Kenig ir su kitais Lenkijos atstovais teko pabendrauti ir sutarti, kad reikėtų susitikti platesniam pokalbiui ateityje. Intensyviau bendrauti taip pat pavyko ir su Vengrijos delegatu, kuris atstovavo valdančios partijos Fidesz, ir taip pat sutarta, kad būtina tęsti kontaktus, taip pat ir platesniame diskusijų rate. Įdomu dar ir tai, kad Fidesz per minėtą atstovą stiprina santykius su Bulgarijos bendraminčių junginiais. NI atstovas aktyviau kalbėjosi su Estijos atstove, kuri matomai turi puikius ryšius su ponia T. Festerling. Su pačia ponia Festerling NI atstovui pavyko porą kartų pasikalbėti apie organizacinius „Fortress Europe“ reikalus, Austrijos bendraminčių numatytą sėkmę prezidento rinkimuose bei užsienio spaudos atstovus mūsų konferencijoje (tarp kurių buvo ir p. Festerling gerai pažįstamas JAV „Time“ savaitraščio žurnalistas Shuster).

Aviž

Stambiausią suvažiavimo dalį sudarė atskirų delegacijų trumpi pasisakymai. Jie buvo daugiausiai deklaratyvaus bei retorinio pobūdžio. Nacionalinio Intereso atstovas trumpai apibūdino mūsų asociacijos veiklą, pabrėždamas teisingos informacijos apie migrantų krizę skleidimo visuomenėje svarbą. Tą ir darome praktiškai kasdien per nemenką interneto tinklų skaičių, kuris yra mums prieinamas. Tai svarbi atsvara sisteminei žiniasklaidai, kuri dabar  priversta pateikti bent šiek tiek realybę atitinkančius masinės imigracijos poveikius, nes iki mūsų viešo įsiterpimo į šį klausimą nebuvo organizuotos jėgos pateikiančios objektyvų vaizdą. Mūsų visuomenė labai neigiamai žiūri į priverstinio pobūdžio migrantų kvotas todėl dabar net ir stambesnių partijų atstovai pradėjo kalbėti prieš šios ES prievartos aspektus. NI atstovas taip pat siūlė daugiau susisteminti informacinį darbą, pateikiant patikimus ir suderintus duomenis dėl tikros migrantų kainos Vakarų Europai. Taip pat reikėtų surinkti suderintą informaciją apie tikrą migrantų „įnašą“ į Vakarų Europos darbo rinką. Yra duomenų, rodančių, kad tiktai 30 procentų šių atvykėlių dirba produktyvų darbą – ir tai tik praėjus keliems metams po atvykimo. 70 procentų jų paprastai gyvena iš pašalpų. NI kalba dalyvių buvo sutikta šiltai.

Reikėtų paminėti, kad čekų „Ušvit“ partijos parama šiam renginiui buvo dosni. Jos sumokėta už viešbučio, maisto ir transportavimo po Prahos miestą (nuo atvykimo iki Prahos ir iki išvykimo) išlaidas. Delegatai buvo maloniai ir rūpestingai sutikti ir prižiūrimi.

Tarp nedaugelių dalykinių reikalų, į kuriuos suvažiavimas atkreipė dėmesį, (konferencija buvo numatyta daugiau kaip simbolinis vienybės ir stiprybės demonstracija) buvo oficialiai pradėti rinkti 1 mln. europiečių parašų prieš priverstines ES migrantų kvotas. Parašai bus įteikti ES, kad būtų pradėtas atitinkamas Europos parlamento svarstymas prieš šias kvotas. Peticijos pobūdis yra praktiškai toks pat kaip ir mūsų pirminė peticija prieš priverstinę imigraciją. Atrodo, kad didžiųjų valstybių atstovai lengvai surinks reikiamą kiekį, ir kol kas iš mūsų dar nėra paprašyta parama.

NI atstovas tikisi, kad „Fortress Europe“ tinklas toliau plėsis. Mūsų asociacijos įnašas galėtų būti pastovios informacijos teikimas minėto judėjimo Interneto svetainėje, ką ir mes, o ypač aktyvioji Estijos atstovė, jau kuris laikas darome.

Asociacija „Nacionalinis interesas“.

fort

1 atsiliepimas į “Ideologinė konferencija „Fortress Europe“ (Europos tvirtovė) Prahoje

Parašykite komentarą

Op