Mes esame neabejingi savo tautai Lietuvos piliečiai, nelinkę tik pasyviai skųstis Sutvarkyta2 bei „iš šono“ komentuoti esamą padėtį. Mes turime sąžinės, sugebėjimų ir noro imtis iniciatyvos, keičiant dabartinę realybę į geresnę. Mus vienija panašus pasaulio matymas, susitarimas dėl bendros programos ir suvokimas, jog dabartinė neoliberali valstybės kryptis didžiajai daliai mūsų piliečių yra absoliučiai nepalanki. Jau ne vienerių metų veikimo opozicijoje patirtis privertė suvokti, jog atėjo laikas telktis idėjiniu pagrindu.

Mūsų siūloma kryptis – Tautinė kairė. Tai – tautiškumo ir socialinio teisingumo sintezė.

Tautiškumas. Skelbia lietuvių tautos teisę į nepriklausomybę ir jos turimos teritorijos savarankišką valdymą. Teisę į savo kultūrą, savus įstatymus, kurie toje teritorijoje turi būti aukščiau už kitus pasaulyje esančius. Teisę į savo švietimo sistemą bei istorijos vertinimą. Paprastai tariant, būti šeimininku savoje teritorijoje.

Kairė. Maišto ir solidarumo dvasia. Maištas prieš nusistovėjusią ir tautai kenksmingą tvarką, o solidarumas su visais kraujo broliais – tautiečiais, nepaisant pasitaikančių skirtumų. Kairė nubrėžia kryptį, jog negali siauras žmonių sluoksnis valdyti didelę dalį kapitalo ir jo pagalba išnaudoti bei lobti kitų tautiečių sąskaita. Kapitalas turi tarnauti visai tautai, o ne siaurai jos daliai ar užsienio subjektams. T.y. Kairė palaiko teisingą kapitalo pasiskirstymą.
Tautiškumas įkūnija natūralią etninės tautos ir politinės nacijos istorinę tąsą. Kairė gelbsti nuo sustabarėjimo ir siauro elitinio sluoksnio politinės ir ekonominės uzurpacijos.

                                       Mūsų tikslas

Mūsų tikslas – atsiimti tautos suverenitetą, atgauti Lietuvos politinę, teisinę, ekonominę ir kultūrinę nepriklausomybę bei, atmetus neoliberalios ekonomikos paradigmą, kurti socialinės valstybės modulį.

Ginti labiausiai pažeidžiamus mūsų visuomenės sluoksnius – uždirbančius mažas pajamas, patiriančius neteisybę, skriaudžiamus ir nustumtus į užribį žmones, kurie yra mūsų tautiečiai. Mes juos atstovausime ir ginsime. Mūsų principas – ginti, šviesti ir kelti tautą. Vesti ją į geresnę ateitį. Padėti atsikratyti blogų įpročių bei įgauti įrankius – žinias ir įgūdžius, kas leis mums kartu keisti mus supančią realybę.

Kurti bei telkti naują politinį ir kultūrinį elitą, kuris pakeis dabartinį pseudo-elitą, kuris savus interesus kelia aukščiau bendro – nacionalinio intereso. Todėl labai didelį dėmesį skirsime savo narių kokybei, jų savišvietai bei prie mūsų prisijungiančiai jaunajai kartai.

Mes užsibrėžę mažinti bei naikinti socialinį atotrūkį, teisinį nihilizmą, masinį alkoholizmą, visuomenės depresiją ir apatiją, na ir svarbiausia – pasiekti, jog Lietuvos piliečiai būtų savo šalies ir likimo šeimininkai.

             Kas mūsų potencialūs bendraminčiai?

Potencialiai tokiu tapti gali bet kas, bet išvardinsime tuos, su kuriais jau teko susidurti ir požiūriai sutapo. Kai kas atsispindi ir mūsų programoje. Mes visada sutarsime su teigiančiais, jog Lietuvos žemė nuosavybės teise gali priklausyti tik Lietuvos Respublikos piliečiui ir valstybei, tad mūsų potencialūs nariai arba sąjungininkai yra Žemės referendumo žmonės. Mūsų žmonės yra tie, kas teigia, kad mūsų šalis nėra pereinamasis kiemas migrantams iš Azijos ir Afrikos šalių, tad mūsų potencialūs draugai yra antiimigracinio judėjimo šalininkai. Mes visada rasime kalbą su tais, kurie abejoja Europos Sąjungos kuriamu rojumi bei norinčių atkurti stojant į tą sąjungą prarastą mūsų suverenitetą. Taip pat sutarsime su tais, kurie nepritaria diegiamoms iškrypusioms homoseksualizmo, genderizmo ir juvenalinės justicijos idėjoms.
Kartu mes galime suremti pečius, ištrinti smulkius nesutarimus ir iš nuolatinės gynybos pereiti į ataką, jog įtvirtintume savo pasaulio suvokimą.                      

  Kaip prie mūsų prisijungti?

Pirmiausia reikia pradėti nuo susidomėjusio žmogaus galimybių bei noro dirbti. Mes neturime tikslo pririnkti šimtus pasyvių dalyvių arba taip vadinamų „popierinių narių“, kurie tik užsirašys į organizaciją, bet nieko joje neveiks arba pasirodys tik epizodiškai. Tam egzistuoja rėmėjo statusas, tad pradėsime nuo nario ir rėmėjo apibrėžimų:

Narys: Aktyvus judėjimo dalyvis. Turi savo pareigas bei užduotis organizacijoje. Dalyvauja susirinkimuose ir akcijose. Moka nario mokestį (jis nėra mažas – 10 eurų mėnesiui, bet kito būdo kaip turėti bent minimalias lėšas ir nebūti pririštam prie kapitalo kol kas nėra). Bet kuriuo momentu galima mobilizuoti (didesniu ar mažesniu mastu).

Judėjimo dalimi tampa, kai susipažįsta su taisyklėmis, ideologija bei išlaiko mini egzaminą teorijos klausimais. O taip pat sumoka stojimo mokestį. Po trijų mėnesių, kurie būtų kaip bandomieji, duoda priesaiką dalyvaujant judėjimo vadovybei arba jų atstovui. Iškrenta iš narių ir leidžiasi į rėmėjus, kai:
– praleidžia daugiau kaip pusę susirinkimų bei renginių per tam tikrą laiko tarpą (be rimtos pateisinamos priežasties).
– Nemoka nario mokesčio (nebent turi rimtą pateisinamą priežastį).
– Grubiai pažeidžia organizacijos nuostatas.
Atgavęs reikiamą aktyvumą asmuo vėl gali tapti nariu.

Rėmėjas: Pasyvesnis judėjimo palaikytojas, kuris negali dalyvauti kaip narys dėl įvairių priežasčių. Iš jo gaunami kontaktai, per kuriuos jis nuolat informuojamas apie judėjimo naujienas, akcijas ir t.t.
Būti rėmėju gali bet kas.

Tad tikrų narių gali būti 20 žmonių, o rėmėjų – keli šimtai – tai netrukdys pilnaverčiam darbui.
Kaip jau supratote, nariui keliami gan aukšti reikalavimai, nes būtina formuoti visai kitokio pobūdžio struktūras. Visą esmę sudaro gerai organizuotas ir suprantantis reikalo svarbą politinių karių branduolys. Jį papildo pritariantys idėjai rėmėjai. Sujungus ir aktyvavus tas dvi grupes, galima eiti į priekį. Ko mes ir siekiame. Tik pirmyn, link teisingų permainų.

Op