Lietuva mini birželio 14 – gedulo ir vilties dieną

Gedulo ir Vilties diena

1941 metų birželio 14 dieną TSRS komunistinis režimas pradėjo masinius gyventojų trėmimus iš Lietuvos. Iš viso per 1941-1952 metus buvo ištremta apie 132 000 žmonių (kitais duomenimis apie 280 tūkst), apie 28 000 jų žuvo.

Marksizmas-leninizmas-komunizmas atnešė daug kančių mūsų valstybei Lietuvai atskirai, o taip pat ir kitoms tautoms ir valstybėms bendrai.

Kaip žinome iš istorijos, išoriškai patrauklus lengvatikiams, praktikoje marksizmas-leninizmas-komunizmas nepasiteisino, ką įrodė jo žlugimas visame pasaulyje. Šiuo metu vienintelė sėkminga valstybė Žemėje, kur valdo komunistų partija yra Kinija, kuri, tačiau, nėra valdoma marksistiniais-lenininiais metodais ir nesiremia šia ideologija.

„Nacionalinis interesas“ kartu su visa Lietuva mini birželio 14-ąją, dieną, kurią prasidėjo masiniai, komunistinės diktatūros pradėti lietuvių trėmimai iš Lietuvos.

Šią dieną paminėkime, prisiminkime ir pagerbkime aukas bei priminkime visiems apie komunizmo padarytus nusikaltimus. Ir neleiskime sugrįžti tokios ideologijos propaguotojams, kokie įtikinami beatrodytų jų argumentai, nes visose šalyse ši ideologija buvo diegiama per žmonių ašaras ir kraują. Neleiskime, kad tai pasikartotų.

Stabdykime blogį nuo pat pradžių!

Parašykite komentarą

Op