Mūsų pavadinimo kilmė ir tautinių mažumų klausimas

Kai kurie žmonės mūsų klausia – kodėl Nacionalinis interesas? Kodėl ne Tautinis? Atsakymas labai paprastas: nors esame nuosekliai nacionalistinis judėjimas, teigiantis, jog lietuvių tauta turi išskirtines teises į Lietuvos valstybės kūrimą bei visapusišką nepriklausomybę, bet suvokiame, jog šioje šalyje gyvena ir daugiau tautų, kurios taip pat čia turi teises ir pareigas. Mūsų tikslas kelti tiek lietuvių tautą, tiek čia gyvenančius piliečius, kurie kilę iš kitų tautų. Iškelti tik lietuvių tautą būtų nesąžininga čia gyvenančių rusų, lenkų, ukrainiečių ir kitų tautinių mažumų ar bendrijų atžvilgiu. Tuo labiau, jog ir tikslai mūsų sutampa, nes visi norime gyventi valstybėje, kuri yra savarankiška, ją valdo piliečiai, o ne siauras banditų sluoksnis, kapitalo pasiskirstymas yra sąžiningas ir tarnauja visų žmonių interesui.
Todėl reikalinga organizacija, kuri iš skirtingų vienoje šalyje gyvenančių tautų kurtų naciją, pajėgsiančią formuoti mūsų šalies nacionalinius interesus. Tai labai sunkus darbas, todėl reikės nemažai laiko, kol formuosime komandą ir kartu augsime, bet laikas pradėti šį kelią.
Pasak A. Maceinos, „Nacija yra aukščiausias tautos išsivystymo laipsnis ir todėl kiekvienos tautos tikslas. Nacijoje tauta išsiskleidžia, subręsta ir tikrai gyvena”, lietuvių tautai jau laikas kurti naciją ir į jos kūrimą įtraukti kitas Lietuvai draugiškas mūsų tautines mažumas. Kai kurios iš jų yra apleistos ir marginalizuotos, todėl patekusios į negerą įtaką. Mūsų tikslas – jas susigrąžinti bendram šalies kūrimui, šalia etninių lietuvių ir norime bendrai atkurti šią valstybę kaip veiksmingą politinį, teisinį, kultūrinį ir ekonominį faktorių.
Jeigu tautinės mažumos atstovas sutinka, jog:
– Lietuvių tauta turi teisę būti avangarde šios šalies kūrime;
– Lietuvos valstybė turi teisę į teisinę, ekonominę, politinę ir kultūrinę nepriklausomybę nuo bet kurio geopolitinio subjekto;
– Lietuvių kalba yra valstybinė, turime teisę į savo istoriją ir savas jos intepretacijas;

 

Tada jis yra mūsų brolis ir mes visada gerbsime jo tautines šaknis bei teisę dalyvauti šios šalies valdyme lygiomis teisėmis. Tokie tautinių mažumų atstovai visada bus ginami ir globojami bei laukiami ir mūsų organizacijos gretose.

Nacionalinis interesas

6 atsiliepimų į “Mūsų pavadinimo kilmė ir tautinių mažumų klausimas

  1. Lietuvoje yra viena tauta, kitų tautų nėra. Jeigu pilietis kalba ne lietuviškai, tai nereiškia, kad jis priklauso kitai tautai. Tauta – tai ne tik kalbiniai skirtumai. Be to LR Konstitucijos 2 ir 55 įvedė sąvoką Lietuvos tauta, kuriai priklauso visi Lietuvos piliečiai.

  2. Tauta yra tauta .Nereikia nieko išradinėti.Jų daug.Mano tautiečiai visad bus lietuviai.O visi kas gyvena Lietuvoje ,ją myli ,man bus brangūs Tėvynainiai

  3. Man asmeniškai irgi primtinas TauTa, o ne visiška svetimybė nation, nacion, nacija. Lietuviu kalba unikali, tad jei vienas tikslų Jūsų išsaugoto ją, metas pagalvoti apie pagrindinio Jūsų judėjimo pavadinimą, kuris jau parodo polinkį į svetimybes. Lietuvių kalboje daug veiksmo: Tik-ėjimas-»Tikėjimas, Tau-Ta-»Tauta, lenk-imas-»Lenkimas… O ką reiškia Nacija? Žinoma, galim pasižiūrėti ir išsiversti iš lotynų kalbos : “ žmonių padermė, gentis“. Natio-» „gimimas“. Tai reiktų suprasti, kaip pilietį gimusį Lietuvoje. TauTa vienareikšmiškai reiškia veiksmą- dalinimąsi, o nacija surašytus žmones(gimimas). Saugom ir naudojam lietuvių kalbą nuo dabar, o ne nuo pirmadienio.

  4. Dar ir interesas nelietuviškas… Linkiu Jums gyvuoti, tikslai kryptingi ir naudingi ;).

  5. Laba diena. Ačių už Jūsų atsakyma. dėstote mintis kaip ir teisingai,bet kaip sakoma,šaukštas deguto bačką medaus sugadina. Mano galva ,męs neturime teisės klysti rinkdamiesi pavadinimus,kaip Kapitonas Vrungelis sakė:kaip pavadinsi laivą ,taip jis ir plauks. Męs-lietuviai negalime sau leisti svetimybėmis dangstytis jos pridengia ir atskleidžia judėjimų tikruosius tiklus. sakote,kad jūs išsilaikote iš privačių lėšų?! Kiek kas ir kokiais tikslais jus remia…. Reikia aiškumo! Žinomi b8dai skaldyti visuomenę ,imituojant jos vienijinčių organizacijų veikla. Taip buvo išnaikinti pokario partizanai,taip suardomos darnios organizacijų gretos,.. Kai pakeisite pavadinimą tada bus kalba. P.S Lietuvis lietuviui nelygus.Savo šalies globėjai ,puoselėtojai ir gynėjai yra širdies ir sąmoningumo didvyriai,o ne perėjūnai žiūrintys tik savų „nacionalinių interesų“. Dovanok už sarkazmą. Visada noriu tikėti žmonių nuoširdumu,o klysti (nepiktavališkai) žmogui reikalinga,ir visada išganinga. Čia pamastymui,kodėl? Neigite, jei atrasite argumentu. Tai tiek. Geros Jums dienos ir nuotaikos ,sveikatos ir stiprybės kilniuose darbuose.

  6. Kaip tai nepaminėjau A.Maceinos.„Nacija yra aukščiausias tautos išsivystymo laipsnis ir todėl kiekvienos tautos tikslas. Nacijoje tauta išsiskleidžia, subręsta ir tikrai gyvena”, lietuvių tautai jau laikas kurti naciją ir į jos kūrimą įtraukti kitas Lietuvai draugiškas mūsų tautines mažumas.
    Čia tai drįstu nesutikti. Tauta ir yra Tauta-kalbanti viena kalba arba skirtingais dialektais,bet save suvokianti,kaip viena šeimą(broliai ir seserys) saugojantys ir branginantys protėvių palikimą-išmintę. Saugoti tai nereiškia,kad tautinės grupės šalies viduje gali elgtis kaip joms norisi,o taip kaip yra palikta. Iš esmės naujovės tik sudarko nusistovėjusią tvarką,todėl visų laikų ir Tautų žmonės atsargiai ir labai nenoriai įsileisdavo naujoves ,kas mūsų laikais laikoma,nepagarba kito nuomonei,sąstingiu,nešiuolaikiškumu, ir t.t. ir p. Įskiepytos najovės įgalina įsibrovėlius užvaldyti žmonių protus ir širdis. Žmonės nebesuvokia kas yra pamatiniai dalykai. Tai vadinama ,savokų sukeitimu. Tad ir Jūs sąmoningai ar nesąmoningai įsivėlėte į savokų keitimo aferą. Tai ką sakė A.Maceina būvo to laikmečio revoliucinių globalizacinio koncepto minčių pasekmė. Tauta ir nacija yra visiškai skirtingi dalykai. Nacija yra amerikoje,nacija yra dabar Skandinavijos šalyse,Vakarų Europoje. ,vienu žodžiu mišrainė išlaikoma puodo kraštais,kurie baigia persipildyti ir TAUTOS dominnatės ,netrukus užvaldys visą puodinės turinį,veik iki jos dugno. Tauta nepakenčia svetimų,o norintys isilieti į jos sudėtį besąlygiškai prima Tautos tvarką. Ką matome Vakaruose? ..greit vokiečiai priims islamą… Tai kuri čia yra Tauta,o kuri nacija. Nacijos užprogramuotos sunykti ir būti užkariautomis, o kokiais būdais matome iš praeities ir dabarties. Nacijos yra dabrtinės sistemos darbo įrankis . Susidėvejus jam jis keičiams nauju,bet savo esme jis išlieka toks pats. Sistemai reikia ,kad „vinigretas“ būtu nuolat pamaišomas,kad atrodytu šviežias,.. Klausymas,ar Jūsų judėjimas turi sambrūzdžio tikslą(pagal pavadinimą tai -TAIP),ar Tautos sutelkimo; Sąmoningumo ugdymo,aukštų dorovini siekių skleidimu,primirštų tautinio paveldo dalykų gaivinimu,.. ,sutelkimoTautoje ,prasmių vienijančiu mus skleidimu. Tačiau pavadinimą privalu pakeisti,po tokia vėliava „niekas“ nesiburs. Žalia taip pogi yra islamo vėliavos spalva. Dovanokit,bet tokių klaidų negalima daryti. Manau ,kad purpuro spalvos vėliava(kraujo) atspindi praeities tiesą ir atsakingai įpareigoja susitelkusius po ja. Koks simbolis jos centre,kad ir vytis labai vykęs tik ne toks stabaras kuris yra dabar. Paieškokite senovinių herbų ir antspauduose,“veržliai lekiantis“.Jei rasiu atsiūsiu nuorodą,kaži kur mačiau,labai patiko ir manau tiktu. Tik ar jūsų remėjams patiks.Kad tik tie geranoriai „neištirptu,kaip pernykštis sniegas“,čia ir pamatysite „tikruosius veidus“. Geros dienos !

Parašykite komentarą

Op