Viešas kreipimasis dėl užsienio valstybių kariuomenių statuso Lietuvoje

LR Prezidentei, LR Vyriausybei, LR Parlamentui bei visiems Lietuvos Respublikos piliečiams.

Viešas kreipimasis

Šių metų (2017) sausio 17 dieną, Krašto apsaugos ministerijoje, krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis ir JAV ambasadorė Lietuvoje Anne Hall, pasirašė susitarimą dėl JAV ginkluotųjų pajėgų statuso Lietuvos teritorijoje. Mums, kaip neabejingiems Lietuvos Respublikos piliečiams, kyla nemažai svarbių klausimų, į kuriuos tikimės gauti atsakymus.

Seimo narys, duodamas priesaiką, sako:  „prisiekiu  gerbti  ir vykdyti jos (Lietuvos)  Konstituciją  ir  įstatymus…“. Kai ateis laikas Seime ratifikuoti sausio 17 dienos sutartį, Seimo narys gali pažeisti jo duotą priesaiką, nes tą dieną pasirašyta sutartis neatitinka Konstitucijos 137 straipsnio: „Lietuvos Respublikos teritorijoje negali būti masinio naikinimo ginklų ir užsienio valstybių karinių bazių“. Dar daugiau, būtų pažeidžiamas ir 2011 metų kovo 15 dienos Konstitucinio teismo išaiškinimas:
2011 m. kovo 15 d. LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIS TEISMAS NUTARIMU (Byla Nr. 23/08) DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS TARPTAUTINIŲ OPERACIJŲ, PRATYBŲ IR KITŲ KARINIO BENDRADARBIAVIMO RENGINIŲ ĮSTATYMO konstatavo:

Nagrinėjamos konstitucinės justicijos bylos kontekste pažymėtina, jog Konstitucijos 137 straipsnio nuostata, kad Lietuvos Respublikos teritorijoje negali būti užsienio valstybių karinių bazių, reiškia inter alia tai, kad Lietuvos Respublikos teritorijoje negali būti tokių karinių bazių, kurias valdo ir kontroliuoja užsienio valstybės. Toks draudimas inter alia nereiškia, kad Lietuvos Respublikos teritorijoje negali būti tokių karinių bazių, kurias pagal Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis, inter alia Seimo ratifikuotą kolektyvinės gynybos sutartį, valdo ir kontroliuoja Lietuvos Respublika bendrai (kartu) su valstybėmis sąjungininkėmis.

Todėl, norėdami, kad mūsų Seimo nariai nepadarytų fatališkos klaidos ir nesulaužytų jų pačių duotos priesaikos gerbti ir vykdyti Konstituciją, jaučiame pareigą įspėti ir susimąstyti prieš balsavimą dėl sausio 17 dienos sutarties ratifikavimo. Kitu atveju, tie Seimo nariai, kurie balsuos už minimą sutartį, pažeis Konstituciją ir taip taps negalintys eiti savo pareigų.

Taip pat mums kelia nerimą, jog: „Lietuva savo valia atsisako jai priklausančios pirminės teisės vykdyti baudžiamąją jurisdikciją.“ Tai reiškia, kad, jeigu Lietuvoje nusikaltimą padarytų užsienio valstybės kareivis ar jo globoje esantis asmuo, tai jam negaliotų mūsų baudžiamasis kodeksas. Jo nebūtų galima patraukti baudžiamojon atsakomybėn. Taip, yra numatyta galimybė, jog konkrečiais Lietuvos Respublikai ypač svarbiais atvejais (neapibrėžta kokiais), Lietuvos institucijos gali panaikinti šį teisės atsisakymą, kompetentingoms JAV karinėms institucijoms pateikdama rašytinį pareiškimą bet kuriuo metu, tačiau ne vėliau nei per 21 dieną nuo šio straipsnio 2 dalyje nurodyto pranešimo gavimo dienos. Lietuvos institucijos gali pateikti pareiškimą ir nelaukdamos minėto pranešimo.

Keista, jog suverenioje valstybėje gali būti limituotas laikas iki kada galima atsiimti savo baudžiamojo kodekso viršenybę. Taip pat mums užkliūna tai, kad nustatant ar įtariamas baudžiamasis nusikaltimas galėjo būti padarytas dėl veikimo ar neveikimo JAV karinių pajėgų nariui vykdant oficialias pareigas pagal NATO SOFA VII straipsnio 3 dalies a punkto ii papunktį, „reikalingas atitinkamos Lietuvos Respublikoje esančios Jungtinių Valstijų aukščiausios karinės institucijos paliudijimas, kad minėtas veikimas ar neveikimas įvyko vykdant oficialias pareigas, laikomas galutiniu fakto patvirtinimu.“ Tai vėl kertasi su 2011 metų kovo 15 dienos Konstitucinio teismo išaiškinimu, jog Lietuvos teritorijoje gali veikti tik tie daliniai, kurie yra kontroliuojami Lietuvos valstybės arba kontroliuojami kartu su sąjungininkais. Nes kaip kitaip paaiškintume faktą, kad tik Jungtinių Valstijų aukščiausios karinės institucijos gali paliudyti dėl baudžiamąją veiką padariusio kario patvirtinimo ėjusio tarnybines pareigas bei jos nuosprendis yra galutinis? Kodėl Lietuvos Respublikos teritorijoje to negali padaryti mūsų tinkamos institucijos?

Kyla klausimų ir dėl IV straipsnio 3 dalies, jog „JAV karinės pajėgos ir JAV rangovai turi teisę nevaržomai patekti į saugojimo patalpas ir jomis naudotis visais su išankstiniu išdėstymu ir su iš anksto išdėstytų materialinių išteklių laikymu susijusiais tikslais, įskaitant tokių iš anksto išdėstytų materialinių išteklių pristatymą, tvarkymą, patikrinimą, naudojimą, remontą ir išvežimą, neatsižvelgiant į tai, ar minėtos saugojimo patalpos yra infrastruktūros objektai ir zonos, dėl kurių susitariama.“ Objektų skaičius nėra limituotas? Kokios garantijos dėl privačios nuosavybės apsaugos?

Be to gan keistai atrodo išskirtinės privilegijos, tokios kaip JAV įgytų teisių pripažinimas, nereikalavimas turėti profesionalius vairuotojo pažymėjimus įgyjamus Lietuvoje. Ar tai nesukels papildomų saugumo problemų Lietuvos kelių eismo dalyviams?

Negana to, atsisakoma sienų kontrolės. JAV pajėgos gali laisvai atvykti ir išvykti iš Lietuvos Respublikos teritorijos.

JAV karinės pajėgos ir jos deleguoti asmenys yra atleisti nuo bet kokių mokesčių, licencijų, deklaravimo įsivežamų piniginių sumų, muitinės procedūrų. JAV atstovams Lietuvoje negalios lietuviškas darbo kodeksas, jie galės vadovautis JAV darbo teise (XXVI straipsnis).

Keistai atrodo ir XXIX straipsnio 6 skyrius: „Ginčai ir kiti klausimai, dėl kurių konsultuojamasi pagal šį Susitarimą, neperduodami spręsti jokiam nacionaliniam teismui ar tarptautiniam teismui, tribunolui ar panašiai institucijai arba kokiai nors kitai trečiajai šaliai.“

Keista, jog tokia fundamentali sutartis nesukelia jokių viešų diskusijų Lietuvoje. Vis tik tai yra daug apmąstymų sukeliantis procesas, na o mūsų istorijoje jau turėjome analogiškų sutarčių (prisiminkime 1939 metus). Todėl primygtinai prašome visų valdžios institucijų ir piliečių susimąstyti ir persvarstyti šią sutartį. Kitu atveju tai gali sukelti sunkiai prognozuojamus veiksmus bei negerą praktiką.

Pagarbiai

Asociacija „Nacionalinis interesas“

Viešo kreipimosi papildymas
Sausio 17 sutartis

11 atsiliepimų į “Viešas kreipimasis dėl užsienio valstybių kariuomenių statuso Lietuvoje

 1. Maskvos rupore, skiri užsienio karię bazę, nuo Lietuvos armijos bazėje dislokuotus užsienio ribotus karinius dalinius? O masinio naikinimo ginklai, nebent tavo kelnėse. Po kiek pas tavę opiumas liaudžiai?

 2. Labai svarbus dokumentas ir jį tikrai reikia išsiaiškinti teisininkams, nors sprendžiant pagal Konstitucinio teismo išaiškinimą – viskas čia išsiaiškinta jau seniau. Tokia, kokia yra šiandien ši JAV-Lietuvos sutartis yra labai abejotina teisėtumo ir atitikimo Konstitucijai atžvilgiu. Laikykitės. Būsit puolami už tai, kad rūpinatės Lietuva. Taip visada buvo ir tik istorija atskleis jūsų Tiesą.

 3. Atsakymas Debilui:
  Pradžioje skaitykit sutartį kuri čia prikabinta.. Bet galim ir pacituoti.
  „XI straipsnis
  Orlaivių, laivų ir transporto priemonių judėjimas
  2. Šalių kompetentingos institucijos bendradarbiauja, rengdamos tvarką, kuria vadovaudamosi JAV pajėgos galės vežti ginklus, sunkią įrangą ir pavojingas medžiagas Lietuvos Respublikos teritorijoje.

  „JAV karinės pajėgos ir JAV rangovai turi teisę nevaržomai patekti į saugojimo patalpas ir jomis naudotis visais su išankstiniu išdėstymu ir su iš anksto išdėstytų materialinių išteklių laikymu susijusiais tikslais, įskaitant tokių iš anksto išdėstytų materialinių išteklių pristatymą, tvarkymą, patikrinimą, naudojimą, remontą ir išvežimą, neatsižvelgiant į tai, ar minėtos saugojimo patalpos yra infrastruktūros objektai ir zonos, dėl kurių susitariama.“
  Tad gale sutarties įrašyti objektai, kurių daug kas nesugeba rasti, nėra galutiniai. Sąrašas bet kada gali būti plečiamas. Taip pat gali būti įrenginėjami nauji infrastruktūros objektai, kurie priklausys išimtinai tik JAV.
  V straipsnis
  Nuosavybė
  3. JAV karinėms pajėgoms ir JAV rangovams priklauso nuosavybės teisė į visą įrangą, materialinius išteklius, atsargas, kilnojamąsias konstrukcijas ir kitą kilnojamąjį turtą, kuriuos jos įsivežė arba įsigijo Lietuvos Respublikos teritorijoje šio Susitarimo įgyvendinimo tikslais, tol, kol jos neatsisako tokių teisių.

 4. Kodėl fb puslapyje dingo mano komentaras-klausimas? Ką galima buvo rasti netinkamo sakinyje: „Gerbiamieji, kokiomis savo konstitucijos nuostatomis (punktais) vadovautasi Kremliuje, kai buvo polama Gruzija, Ukraina“?

 5. >>Henrikui,
  įtariu todėl ištrynė, nes ne tuo adresu klausimą uždavėte. Jums reikėtų jį Putinui užduoti, o ne čia. Manau ištrins ir šitą. Nes čia kalbama apie Lietuvos Konstituciją, kuri nei su Gruzija, nei su Ukraina, nei su Rusija nieko bendro neturi. Jei nesugebate kalbėti iš esmės, gali būti, jog būsite tiesiog ištrintas, kaip neadekvatus.

 6. Teisingai Mariau, laiks tarkuoti ožiniams šiknas už konstitucijos niekinimą.

 7. O tai čia patys sau rašinėjat, ale „mūsų“ daug? :))))) Atsirado patrijotai. Tik neaišku kurios šalies.
  P. S. Komentarą galit trint. Turiu kopiją ;)))))

 8. Sutinku su šiais teiginiais ir pritariu: „… pasirašyta sutartis neatitinka Konstitucijos 137 straipsnio: „Lietuvos Respublikos teritorijoje negali būti masinio naikinimo ginklų ir užsienio valstybių karinių bazių“. Dar daugiau, būtų pažeidžiamas ir 2011 metų kovo 15 dienos Konstitucinio teismo išaiškinimas:
  2011 m. kovo 15 d. LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIS TEISMAS NUTARIMU (Byla Nr. 23/08) DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS TARPTAUTINIŲ OPERACIJŲ, PRATYBŲ IR KITŲ KARINIO BENDRADARBIAVIMO RENGINIŲ ĮSTATYMO konstatavo:

  Nagrinėjamos konstitucinės justicijos bylos kontekste pažymėtina, jog Konstitucijos 137 straipsnio nuostata, kad Lietuvos Respublikos teritorijoje negali būti užsienio valstybių karinių bazių, reiškia inter alia tai, kad Lietuvos Respublikos teritorijoje negali būti tokių karinių bazių, kurias valdo ir kontroliuoja užsienio valstybės. Toks draudimas inter alia nereiškia, kad Lietuvos Respublikos teritorijoje negali būti tokių karinių bazių, kurias pagal Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis, inter alia Seimo ratifikuotą kolektyvinės gynybos sutartį, valdo ir kontroliuoja Lietuvos Respublika bendrai (kartu) su valstybėmis sąjungininkėmis.“

 9. Klausimas labai svarbus, o kas ir kodėl jį nutyli taip pat mes žinome. Okupantų pakalikai valdo Lietuvą.

Parašykite komentarą

Op